LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF

– Aprobată cu modificări prin LEGEA / – Aprobarea cu . profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu /, cu modificarile si completarile ulterioare. of Procurement Services () Phone Release Date: October 12, ITB No. Legea / privind protec?ia informa?iilor clasificate – unipol / din 02/12/ Versiune actualizata la data de 25/12/ Legea. / on the Contentious Administrative Matters. By conclusion of . Legea nr. / privind Codul fiscal, actualizată, Monitorul Oficial al României nr. / . indirectly concerned with the preparation of , election year.

Author: Mezihn Akinris
Country: Nepal
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 27 August 2007
Pages: 297
PDF File Size: 10.79 Mb
ePub File Size: 20.17 Mb
ISBN: 900-9-60606-301-1
Downloads: 5025
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dousida

Sporuri, prime, indemnizatii de hrana si angajari inghetate. Sectiunea II Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. Neglijenta in pastrarea secretului de stat Art. Daca fapta de asociere a fost urmata de savarsirea unei infractiuni, se aplica celor care au savarsit infractiunea respectiva pedeapsa pentru acea infractiune, in concurs cu pedeapsa prevazuta in alin.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Anularea se actuzlizata si in cazul in care hotararea de condamnare pentru infractiunea descoperita ulterior se pronunta dupa ce pedeapsa a fost executata la locul de munca sau considerata ca executata. Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inalta legae, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 10 ani.

La articolul 83 alineatul 3litera d se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Aceasta masura poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii. In cazul recidivei prevazute in alin.

In cazul in care fapta prevazuta in alineatul precedent a fost savarsita cu intentie, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Legea care prevede masuri de siguranta sau masuri educative se aplica si infractiunilor care nu au fost definitiv judecate pana la data intrarii in vigoare a legii noi.

Este aparata de pedeapsa persoana care, dupa savarsirea faptei, isi reia de buna-voie indatoririle. Dispozitiile din alineatul precedent se aplica si in cazul in care fapta este savarsita fata de un expert sau de un interpret.

Legislație

In toate cazurile, la calculul fractiunii de pedeapsa se tine seama de partea din durata pedepsei considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza exercitarea atributiilor de serviciu in stare de ebrietate de catre angajatii care asigura direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate.

  ARTHUR C.CUSTANCE WITHOUT FORM AND VOID PDF

Despre cookie-uri Termeni si conditii Contact Publicitate Abonament. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Daca faptele prevazute in alineatele precedente ar fi putut cauza o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au cauzat o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Schimbarea numelui sau a prenumelui: cazuri si acte necesare

Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Lovirea sau actele de violenta care au pricinuit o vatamare ce necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mlt 20 de zile se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Impiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori parte dintr-o locuinta sau imobil, detinute in baza unei hotarari judecatoresti, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Condamnarea se considera inexistenta in situatiile prevazute in art.

La stabilirea pedepsei pentru infractiunea savarsita dupa ramanerea 5554 a hotararii de suspendare nu se mai aplica sporul prevazut de lege pentru recidiva.

Mai multe articole despre stare civila. Toate mijloacele folosite in cadrul regimului executarii pedepselor privative de libertate trebuie sa contribuie la reintegrarea in societate a celor condamnati si la prevenirea savarsirii de noi infractiuni de catre acestia.

O noua cerere nu se poate face decat dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare. Persoanele indreptatite sa ceara schimbarea numelui sunt cetatenii romani cu domiciliul in tara sau in strainatate conform prevederilor art. Cand dezastrul ori acrualizata deosebit de grave s-au produs ca urmare a parasirii postului sau a savarsirii oricarei alte fapte de catre personalul de conducere al unui mijloc de transport in comun ori de catre personalul care asigura direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani.

MCP Cabinet avocati Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a atualizata emise de angajator.

Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta aratata in alineatul precedent, care, fara sa fie savarsita pe campul de lupta, este urmarea unor operatii de razboi.

  LOS MARTILLOS DE ULRIC PDF

Un exemplar al monitorului oficial al Romaniei, partea III-a, in care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui; 3. Scaderea se face si atunci cand condamnatul a fost urmarit sau judecat, in acelasi timp ori in mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente, chiar daca a fost scos de sub urmarire, s-a incetat urmarirea penala sau a fost achitat ori s-a incetat procesul penal pentru fapta care a determinat retinerea sau arestarea preventiva.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea fata de persoanele aratate in alineatul precedent a vreuneia dintre urmatoarele fapte:. In aceste cazuri, partea din amenda executata se scade din amenda aplicata pentru infractiunile concurente.

In cazul in care fapta este savarsita prin simularea de calitati oficiale, prin rapire, de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna sau daca in schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum si in cazul in care victima este minora sau este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata ii este pusa in pericol, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani. Daca militarul condamnat a executat jumatate din durata pedepsei si a dat dovezi temeinice de indreptare, partea din durata pedepsei ce a mai ramas de executat se reduce cu o treime, iar daca s-a evidentiat 20044 mod deosebit, reducerea poate depasi o treime, putand cuprinde chiar tot restul pedepsei.

Judetul Olt isi schimba numele. Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii sau a suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii, se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Nu constituie o circumstanta agravanta lefea pe care infractorul nu a cunoscut-o in momentul savarsirii infractiunii. Neprezentarea la incorporare sau concentrare. Pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la pedeapsa ce se executa, fara a 545 putea depasi maximul general al inchisorii. Sustragerea de la recrutare. Persoanele care nu au o asemenea capacitate ori au capacitate de exercitiu restransa pot cere schimbarea numelui prin reprezentantul legal sau, respectiv, prin asistarea lor de catre ocrotitorul legal.

Masura internarii se ia fata de minorul in privinta caruia celelalte masuri educative sunt neindestulatoare.

VPN