KRATKA POVEST O GRCKOJ PDF

daily weekly weekly Type and level of studies: Undergraduate academic studies. Course name: Introduction to Neo Kratka povest o Grčkoj. Beograd: Jasen. Mutavdžić, Predrag. Prokvašen vodom, uprljan glibom, noge podbio o kamenje, raskrvario na oštrome šljunku, ozario koprivama, izbo na glogovu Joe pristade, a povest će i mene sa sobom ako dopusti gospoda Joe. 2U grčkoj mitologiji div sa stotinu očiju, vječno budan. Bit će tek kratka šetnja u rane jutarnje sate.

Author: Moogudal Vitaur
Country: Zambia
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 14 October 2004
Pages: 111
PDF File Size: 11.34 Mb
ePub File Size: 20.53 Mb
ISBN: 372-4-33832-725-4
Downloads: 30600
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nerr

Zar nije mogla tom prilikom upitati ujka Pumblechooka ne poznaje li kakvog djeaka, koji bi doao k njoj na igranje? Svi osim mene odgovorie iste savjesti da nisu. Sada sam razabirao kako para lei na ogoljelim ivicama i rijetkoj travi, nalik na neto grublju mreu pauine, povjeane izmeu granica i po strnitu. Te je veeri, meutim, hitnost mojega sluaja zahtijevala da progutam pola litre te mjeavine. Ej, mali, daj mi turpiju.

Stoga sam radio ne samo u kovanici, nego su me poastili i s dunou da ispomaem kad ustreba i kojem susjedu i plaim ptice, pobirem kamenje ili vrim sline poslove. Gospodo Joe obratih se njoj kao posljednjoj nadi da neto saznam – ako vam je s voljom, htio bih znati, odakle dolazi pucnjava? Dosta – udno ime kui, gospoice. Po obliku slova na nadgrobnoj ploi moga oca ja sam ga na neki udan nain zamiljao kao snana, stamena i mrka mukarca crne kovraste kose.

Hodali smo tako vie od sata dok nismo stigli do proste drvenjare i pristanita. Nije, Pipe, mogue da si to provakao.

Bilo mi je, meutim, pod prijetnjom najstroe kazne zabranjeno da ga zovem ujakom. Ne preostade mi drugo nego da pokucam na vrata, i pokucao sam.

  DJ SHORT CULTIVATING EXCEPTIONAL CANNABIS PDF

Jao, vas ete dvojica onda lijepo izgledati bez mene! Sto kae na to? To ti sluaj ubaci moja sestra strogim glasom.

Dosta je preklapanja ree narednik. Zasada ga tekom mukom odvraam od toga, da ti ne naudi.

Carls Dikens – Velika ocekivanja – [PDF Document]

Nisam ukrao za sebe! Taj je kraj vrlo nezdrav – dometnuh. Strah da ne izgubim Joeovo povjerenje, pa da odsada uveer sjedim u zapeku zurei alos-tivo u svog zauvijek izgubljenog druga i prijatelja, zavezao mi jezik.

Joe je taj dvostih izgovorio s tako oitim ponosom, pomnjivo i jasno da sam ga upitao nije li ga sam skovao.

Zar niste sino uli topovskii?

Carls Dikens – Velika ocekivanja

Vidio sam kako se para stae niz vanjsku stranu mog prozoria kao da je neki vilenjak svu no suze ronio, a moje mu okno bilo depni rupi. Zna, Pipe ree Joe i zastane da po svom obiaju zamiljeno proarka vatru, pa me opet pogleda to je mnogo kodilo mome kolovanju. Nisam mogao a da ne pogledam u vatru s oitom sumnjom u istinitost ovih rijei.

Joe, sada emo, hvala Bogu, dijete, i tebe u kolu, i dala kragka u kolu.

Sreom, mugnuh i spremih taj dio tereta svoje savjesti u spavaonici u potkuplju. Ovom u prilikom rei i to da sam se bolje od ma kojeg strunjaka na svijetu upoznao s djelovanjem vjenanog prstena kad njime neija ruka nemilosrdno strue po tuem licu.

Gosti zaagorie ushienim odobravanjem. Pod bremenom tajne moga zloinstva razmiljao sam o tome je li Crkva dovoljno jaka da me obrani od osvete stranoga mladia ako tamo ispovjedim svoju krivicu. To e uiniti, ni da pisne ni da oda znakom da si me vidio, ili ma koga drugoga, i potedjet u ti ivot. Galije su brodovi za robijae, to20prolaze kroz bare. Koa na licu moje crnokose i crnooke sestre gospode Joe bjee tako crvena preko svake mjere, da sam se ponekad u udu pitao ne upotrebljava li ona pri umivanju ribe za orake mjesto sapuna.

  EL PERSEGUIDOR JULIO CORTAZAR RESUMEN PDF

No ipak sam mu predao tu pismenu poruku svojom rukom zajedno s ploicoma Joe je primio kao udo uenosti. Te sam misli prevrtao po glavi u rano jutro po svom dolasku. Zna to je turpija?

Ako se vrati s djeakom razmrskane glave od taneta mukete, onda mi ne dolazi s molbom da mu je opet namjestim.

Ba bi se isplatilo, kad sam mogao da mu se jo ljue osvetim i da ga do vuem amo! Krstka kasnije, jo za ruka, iznese gospodin Wopsle otru ocjenu upnikove propovijedi te nam saopi kakvu bi propovijed on odrao, dodavi po svom obiaju: Izgovorih te rijei i on me skinu sa spomenika. Nije bilo vremena da to provjerim, ni da biram, a ni za to drugo, jer je svaki trenutak bio skupocjen.

Zastane da gucne malo rakije. Pogledavajui mrko as u nogu, as u mene, priblii se nadgrobnomspomeniku, na kome sam sjedio, zgrabi me za obje ruke i zabaci me koliko je god vie mogao unatrag, tako da je oi svom snagom upiljio u moje, a ja nemono gledao u njegove. Moja je sestra, meutim, ve pobjenjela.

Oslukujui askom, Joe koji je bio otra sluha sloi41se s njima, a takoer i gospodin Wopsle koji nije dobro uo. Dotle sam donekle sredio svoje ratrkane misli. Nisam to uinio s razloga to sam se pobojao da e me, ako to uinim, smatrati gorim no to sam bio uistinu.

VPN