EUSKAL ADITZ LAGUNTZAILEA PDF

Euskal aditza. Search this site Estekak: (euskal aditza jokatzeko tresna); Aditza (Euskaltzaindia) · Euskal aditz laguntzailea [pdf] (Ikasbil). Aditz taulak. Alain Kapanaga · Agintera euskal aditz laguntzailea. M M · Pdf 2 aditz_sintagma. M M · Ivapen estilo liburua (3). E-idazkaritza. Aditz-sistemak. Los Cuatro Sistemas Verbales. Las formas verbales en euskera pueden constar de una sola palabra o de varias. 1. Verbos perifrásticos: el.

Author: Goltizragore Tojagor
Country: Reunion
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 9 August 2014
Pages: 348
PDF File Size: 8.44 Mb
ePub File Size: 14.79 Mb
ISBN: 410-5-95324-892-9
Downloads: 12001
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinojind

Arau nagusi gisa, honako hau emango dugu:. Eta agertzen direnean, ez dira adizki jokatu gabeak izaten egiazki, laguntzailea ezabatu zaien adizki jokatuak baizik. Baina ni etorri naun forma alokutiboa da, adizkiak, nor sintagmari dagokion markaz gainera —hasierako N—az gainera, alegia- solaskideari dagokiona ere bai baitu: Dator eta datorke -ren arteko oposizioa ziurra den gertaera baten norbait dator eta agian gertatuko den edo gertatzea balitekeen gertaera baten norbait datorke artekoa izango litzateke.

Euskal aditz – Wikipedia, entziklopedia askea.

Nahiz eta badiren aditz gutxi batzuk ekin, eutsi… sintagma hori nahitaez eskatzen dutenak:. Beraz, aditz bakoitzak bere inguratzaileei buruzko zenbait eskakizun ditu. Horren arabera, aditzok, jokatzen direnean, laguntzaile egokia eskatuko dute: Hortaz, adizki jokatuan denborari buruzko informazioa jasotzen da. Gaur hori honela esaten da: Izan ere, egiazko komunztadura-marken artean jadanik 2.

  LEY 23551 ACTUALIZADA PDF

Adizki nagusiaren lau forma horiek adizki laguntzaileak aurkez ditzakeen gainerako forma guztiekin konbinatuz lortzen dira teorian posible diren adizki guztiak. Aditz bakoitzaren ezaugarritzat har baitaiteke inguruan izango dituen izen-sintagmak zer-nolakoak izango diren hautatzea eta sintagma horietako bakoitzak zer-nolako kasua izan behar duen erabakitzea.

Euskaraz dakienak badaki bi aditzoin desberdinak direla. Ekarri dio adizkian zer nolako informazioa biltzen den argi dago: Gorago aipatu dugun HIL aditza tipikoa da.

Euskal aditz

Nolanahi ere, oraingoan, esan daiteke gorago aipatutako fenomenoaren alderantzizkoa gertatzen dela: Hortaz, hor dago, nolabait, denborari dagokion oposizioa:. Aditzondo bakoitzak bere eskakizunak ezartzen dizkio adizkiari. Alde horretatik, jadanik ohikoa da euskal gramatiketan aditzak kasu gramatikalen arabera sailkatzea. Baina laugntzailea adizki horien ondoan, formalki iraganeko zetorren horren oso antzekoa den adltz adizki bat ere bada: Eta hirugarren bat ere bai, galderak norbaiti egiten baitzaizkio beti, norbait hori geure burua bada ere.

Tresnak Honanzko lotura duten orriak Lotutako orrietako aldaketak Fitxategia igo Orri bereziak Lotura iraunkorra Orri honen datuak Wikidata itema Artikulu hau aipatu.

  ETICA INTRODUCCION ASU PROBLEMATICA Y SU HISTORIA GUSTAVO ESCOBAR PDF

Hala ere, badira adizki batzuk pertsona- eta denbora-markak beren barnean dituztenak natorkizu, ekarriko dizkiozu, etab. Pertsona- eta denbora-markarik ez dute izaten. Hau da, funtsean, adizki horien osagaiek duten segida:. Hala, neure burua merke saldu dut esan beharrean, askok merke saldu naiz esateko joera erakusten du.

Haien artean dagoen diferentzia bakarra aspektuari dagokiona izango litzateke: Bestea zer den ez dago hain argi: Aditzak, semantikaren ikuspegitik, ekintza, egoera edo gertaera bat adierazten du; sintaxiaren ikuspegitik, perpauseko denbora eta pertsona edo pertsonak adierazten ditu.

Berez aditz direnekin ere gerta daiteke interpretazio bera.

Taulak – Euskal aditza

Nori kasuan edo datiboan doan sintagma ere izan daiteke perpaus horretan, baina inola ere ez ergatiboan doanik. Esan nahi du ekintza etorkizunean burutzeko moduan ikusten dela. Baina, oraingoan, erosle hori zehaztu gabe ematen da. Nori sintagmaren agerpena, normalean, aukerakoa da. Beraz, adizkia ez da aldatzen:.

VPN