DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Bazshura Mazujin
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 25 January 2017
Pages: 270
PDF File Size: 14.26 Mb
ePub File Size: 18.55 Mb
ISBN: 384-4-47353-320-9
Downloads: 19141
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikolkree

In dit dossier hebben wij de mooiste verhalen uit ons archief voor u gebundeld. Hij stelde de zogenoemde 1-procentsnorm in. Lees bijvoorbeeld hoe de Stasi tijdens de Koude Oorlog spioneerde in Nederland, waarom we kunnen bestempelen als rampjaar en wat ooggetuigen van de Tachtigjarige Dwn in hun dagboek schreven.

Zijn uitvaart ininclusief een herdenkingsbijeenkomst in het Concertgebouw in Amsterdam, werd bezocht door prins Willem-Alexander, premier Balkenende en vele binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Dat werd beloond in Minder volledig, maar ook betrouwbaar is het Biografisch Woordenboek van Nederland. Het oordeel van economen en fiscalisten over Zalms erfenis is te lezen in Per saldo.

Maar het feit dat de sociaaldemocraten mochten aanschuiven in een coalitie met de katholieken, en zelfs de premier leverden, was op z’n minst een ‘kleine doorbraak’. Dankzij dfn Zalm-norm werden inkomsten en uitgaven strikt gescheiden. Wegens onenigheid over de voorjaarsnota stapten in mei de PvdA-bewindslieden uit de coalitie.

Maar omdat er geen progressieve meerderheid in de Kamer was, was hij opnieuw aangewezen op de confessionelen. De christelijke linkervleugels hadden de confessionele partijen al grotendeels verlaten.

  D&D SCOURGE OF THE SLAVE LORDS PDF

Met veel pijn en moeite lukte het de ministersploeg een gezamenlijk WAO-voorstel te fabriceren. Vier jaar later gingen zij opnieuw de verkiezingsstrijd aan onder het motto ‘Den Uyl of Van Agt’. Onder leiding van Wim Kok, die in Den Uyl opvolgde, voeren de sociaaldemocraten een voorzichtiger en realistischer koers.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Bovendien legt zij de schuld van de moeizame verhouding tussen socialisten en christendemocraten wel erg eenzijdig bij de laatsten. Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen. De ‘superminister’ ergerde zijn collega’s met voorstellen om het benodigde de uit de budgetten van andere departementen te halen. Hij diende een amendement in op een kabinetsvoorstel voor tijdelijke belastingmaatregelen.

Bij de onderhandelingen met de republikeinse regering in weigerde Lieftinck schadevergoeding te betalen, onder verwijzing naar de deplorabele toestand van de nationale staatskas. Het gebaar paste bij Zalm, die altijd met een lach en een kwinkslag de serieuze Haagse politiek wist te relativeren. In drn van de confessionelen haar wil op te leggen, had de partij hen in de armen van rechts gedreven.

Hij had hier een lastige rol en dat heeft hij goed gedaan. Maar terwijl de christendemocraten hierna acht jaar in de oppositie hun wonden moesten likken, ging voor de PvdA, dankzij winst voor D66 en de VVD, een oude wens in vervulling: Alleen bij uiterste noodzaak zou de Katholieke Kamerfractie tot deze zeer ongewenscht geachte samenwerking kunnen overgaan.

  LIBRO DE MICROECONOMIA DE DOMINICK SALVATORE PDF

Na Duisenbergs overlijden in verscheen Mister Euro. De PvdA-fractie verklaarde zich solidair met de demonstranten en ook minister Irene Vorrink schaarde zich achter de bezetting.

Vier weken later kwam het kabinet-Den Uyl alsnog ten val, vanwege onenigheid over de grondpolitiek.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Van Agt daarentegen liet geen gelegenheid onbenut om de politiek te relativeren. Maak nu gratis kennis met de journalistiek van Historisch Nieuwsblad. De samenwerking ging goed zolang de wederopbouw nog woutr volle gang was en achterban en electoraat genoegen namen met een laag bestedingsniveau.

Omdat D66 vooralsnog geen interesse toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos. In het gijzelaarskamp in St.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen – Historisch Nieuwsblad

Maar na dertien jaar was de klad in het rooms-rode huwelijk gekomen. De katholieke minister van Justitie Dries van Agt wouteer de politie opdracht geven de kliniek te sluiten.

Slechts omdat nieuwe verkiezingen al voor de deur stonden, verbond zij daaraan niet de uiterste consequentie. Wat betreft zijn prominente normen- en waardenagenda lijkt Balkenende op Van Agt, al mist hij diens losse Brabantse stijl.

VPN