ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Author: Mum Kijind
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 14 March 2013
Pages: 132
PDF File Size: 12.25 Mb
ePub File Size: 15.85 Mb
ISBN: 184-1-33137-957-4
Downloads: 47150
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkigor

Enfeksiyonlara ve Miyelom nefrozuna sekonder gelien anekilerin yetmezlii en sk lm nedenidir. Bazen tmr evre yumuak dokulara yaylr. B hcreli immun cevaplarSelller immun cevap Viral enf.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Hastalarn az bir ksmndan plazma hcreli tmrler zellikle de multipl miyelom geliir. Eritrositlerde anizositoz, makrositoz ve oval ekil makrositozis ve ovalositozis Santral solukluk olmayabilir Hiperkromik.

P gastriti, Sjgren sendromu, Hashimoto tiroiditi, kronik enterit ve kolit, bronlarakcier ve nonmukozal dokulardan tkrk bezi, meme, tiroid, orbita kaynaklanr. Sistemik yaylmlarn olduka ge yaparlar.

Beyin, kalp, akcier, bbrek, adrenal, dalak, karacier. Pulmoner infarkt sonucu kor pulmonale geliebilir. Trombs bulunan organlar sklk srasna gre: Kemik destrksiyonu ve fraktrlerinden sorumludur.

En sk kafa kemikleri, kostalar ve femur snflandrlmass. Karacier patoloji pratik e4 b2 byramazankaya 2 Business.

  BERLINER PLATZ 1 NEU ED LANGENSCHEIDT PDF

Mukozal dokular mide H. Erken evrelerde 10 yl olabilir. Ortalama survi yldr. Bu snflandrmalarda malign lenfomalar 5 byk guruba ayrlr. Spontan dalak rptrnn sk nedenleri EMN, malarya, tifo, lsemi, lenfoid neoplazmlar de grlr.

Hematopoetik Sistem, mmnoloji, Mikrobiyoloji Documents. En sk n ve st mediastende olur. Genellikle 2 ya ncesi oluur. Bol lakner tip RS hcre, nadir diagnostik RS. Soliter kemik miyelomu, MM ile ayn yerlerde yerleir. Mikrotrombsler Multipl infarkt, hemoraji Hipofiz: Tm Dnyada en sk grlen anemi trdr.

En bol neoplastik RS hcresi olan, dolaysyla en kt prognozlu olan tipdir. Kadn erkek eit grlr.

Isrlm yenik eritrositlerDemir Eksiklii Anemisi: Meningiokoksemide adrenal glandda mikrodolamda trombsler, Masif adrenal hemoraji infarkt, Waterhause- Friderichsen sendromu. Duyu ve motor bozukluklarn birlikte olmas subakut kombine dejenerasyon veya kombine sistem hastal olarak adlandrlr. Multipl miyelomda sklk srasna gre tutulan kemikler: Posterior mediastende ok azdr.

Scak antikor immunhemolitik anemi Souk antikor immunhemolitik anemi Souk hemolizin hemolitik anemi Snflandglmas Yetersizlii le Oluan Anemiler Megaloblastik anemiler: Etkisiz – ineffektif eritropoez. Tipik olarak ocukluk anda Sporadik grld yerlerde barsak ileoekal blgeretroperiton, overler tutulur. Kemik iliinde eritroid ncller byyerek megaloblastlara, granlosit nclleri dev metamiyelositlere dnr.

  ERNEST HEMINGVEJ STARAC I MORE PDF

Deri bulgusu olarak generalize eksoliyatif eritroderma tablosu oluur. Gvdenin n ve arka yz ile skalp belirgin olarak etkilenir.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

ABReed Sternberg hcreleri A: Kemik ilii hiposelllerdir, hemopoetik hcreler yoktur. Kemik ilii diffuz veya fokal olarak lenfosit, plazma hcreleri ve intermedier plazmositoid lenfositler ile doludur.

Hematopoetik Kk Snflandrlams ve Hematopoez Documents. Maltomalar low grade ekstranodal B-lenfomadr, uzun sre lokalize kalrlar. Demir depolar hemosiderin, ferritin azalr.

Lenfomalarda immun sistemin normal yap ve fonksiyonlar bozulur.

VPN